O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Bojary została utworzona w styczniu 2016 roku w celu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, we wszystkich aspektach prowadzonej przez nie działalności.

Założycielem Kancelarii jest mec. Konrad Bojara wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-1234.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak też i doraźnej pomocy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Mottem przewodnim Kancelarii jest pomoc Klientom w prowadzeniu ich przedsiębiorstw i skutecznym rozwiązywaniu problemów przed jakimi stają w swojej codziennej działalności.


Dlatego też Kancelaria stawia, w pierwszej kolejności, na poznanie mechanizmów i zasad prowadzenia biznesu swoich Klientów. Zrozumienie specyfiki danej działalności oraz otoczenia w jakim jest ona prowadzona umożliwia szybkie i kompleksowe zdiagnozowanie problemów oraz rozpoznanie genezy i źródeł ich powstawania.
Sprawia także, że świadczona przez Kancelarię pomoc prawna pozwala na jednoczesne przygotowanie niezbędnych mechanizmów zabezpieczających przed ponownym pojawieniem się problemów.

Każdy Klient traktowany jest przez nas w sposób indywidualny i z należytą uwagą. W relacjach z Klientami kładziemy duży nacisk na zachowanie wzajemnego zaufania oraz partnerstwo.


Oferta

Kancelaria w ramach pomocy prawnej świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Bieżąca obsługa działalności przedsiębiorców

przygotowanie i opiniowanie umów, przygotowanie i opiniowanie ofert, przygotowanie pism, wystąpień i innych dokumentów tyczących każdej sfery działalności przedsiębiorstwa, przygotowywanie opinii prawnych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, pomoc przy przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji, reprezentacja w negocjacjach

Reprezentacja w postępowaniach polubownych, sądowych oraz administracyjnych

przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych

Windykacja należności

przygotowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentowanie Klienta w odzyskaniu należności zarówno na etapie przedsądowym jak i przed sądami, reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym

Organizacje pozarządowe

pomoc przy tworzeniu, rejestracji, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, bieżąca obsługa, w tym udzielanie porad prawnych i przygotowanie opinii prawnych

Prawo pracy

doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy, przygotowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych pracy, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych

Organizacja prawna przedsiębiorców

tworzenie, rejestrowanie, wprowadzanie zmian w rejestrze, układanie wewnętrznej struktury organizacyjnej, przygotowanie dokumentacji wspomagającej poszczególne procesy działalności przedsiębiorstwa (regulaminy i procedury)

Bieżąca obsługa organów

przygotowanie i obsługa posiedzeń organów, przygotowanie uchwał i decyzji, doradztwo w zakresie funkcjonowania biur zarządu