Oferta

Kancelaria w ramach pomocy prawnej świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Organizacja prawna przedsiębiorców

tworzenie, rejestrowanie, wprowadzanie zmian w rejestrze, układanie wewnętrznej struktury organizacyjnej, przygotowanie dokumentacji wspomagającej poszczególne procesy działalności przedsiębiorstwa (regulaminy i procedury)

Bieżąca obsługa działalności przedsiębiorców

przygotowanie i opiniowanie umów, przygotowanie i opiniowanie ofert, przygotowanie pism, wystąpień i innych dokumentów tyczących każdej sfery działalności przedsiębiorstwa, przygotowywanie opinii prawnych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, pomoc przy przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji, reprezentacja w negocjacjach

Bieżąca obsługa organów

przygotowanie i obsługa posiedzeń organów, przygotowanie uchwał i decyzji, doradztwo w zakresie funkcjonowania biur zarządu

Windykacja należności

przygotowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentowanie Klienta w odzyskaniu należności zarówno na etapie przedsądowym jak i przed sądami, reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym

Reprezentacja w postępowaniach polubownych, sądowych oraz administracyjnych

przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych

Prawo pracy

doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy, przygotowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych pracy, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych

Organizacje pozarządowe

pomoc przy tworzeniu, rejestracji, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, bieżąca obsługa, w tym udzielanie porad prawnych i przygotowanie opinii prawnych